Download MP3
Mixəyi. Zəlimxan Yaqub, Məhbub Xəlili, Çingiz Mehdipur.