Download MP3
तेजाजी परणिजे पुष्कर मांई, तेजाजी रो ब्यावलो॥ सजलो लीलण सजलो, TejaJi Ro Byawlo॥ Sohan Burkiya॥