Download MP3
"Của con còn bé làm sao mà vừa …" ông bố khốn nạn lý giải việc "chưa cho vô!"